Elisa aitab noortel kutseõppuritel tööturule siseneda

Erinevad Eesti ettevõtted on ühendanud jõud aitamaks noori kutseõppureid sisenemisel tööjõuturule juba konkurentsieelises olemiseks vajaliku töökogemusega.

Elisa lööb kaasa noortele kutseõppuritele ellu kutsutud projektis Samsung Digi Pass, mille eesmärk on tõsta mitmekülgsete erialaste oskustega töötajate arvu erinevates sektorites ja vähendada noorte töötust.

Elisa personalijuht Kaija Teemägi julgustab Samsung Digi Pass programmis osalevaid noori: „Sellelaadsed projektid annavad võimaluse piiluda tööelu argipäeva – milline on töörütm ja kulutuur erinevates organisatsioonides. See kõik avardab noore inimese silmaringi ja annab mõtlemisainet selle üle, kas on soov liituda suure organisatsiooniga, kus on stabiilne ja turvaline töökeskkond või soovitakse otsida seiklusi läbi start-upide.“

kaija-teemagi2Personalijuht osutas ka kasuteguritele tööandja seisukohast lähtuvalt:

„Organisatsioon ise saab väga väärtuslikku tagasisidet noorte kohta – mida ja kuidas nad mõtlevad, mida väärtustavad ja hindavad ning millised on ootused tööjõuturule. Seega julgustan kõiki ettevõtteid noortele uksi avama, näitama ennast ja kuulama vaatlema noori, sest ainult koostööst sünnib sünergia ning tänasel ja tulevasel tööjõuturul on väga vaja, et organisatsioonid suudaksid noortele pakkuda seda, mida nad ootavad ja ka vastupidi,“ julgustab Kaija Teemägi ettevõtteid tegema koostööd noorte talentidega.

Ettevõtjad toetavad programmis osalejaid eelkõige neljal põhjusel. Äsja kooli lõpetanud noored seisavad tihti silmitsi tagasilöögiga, et kogemuste puudumise tõttu ei saa töökohta, kuid samas ei saa kogemusi omandada ilma töökohata. Selline nõiaring aeglustab märkimisväärselt noorte kaasamist tööturule. Noorte töötuse määr on jätkuvalt tõusuteel, kuid samas ei ole Eestis piisavalt põhjalike kutseoskustega töötajaid. Just seepärast on jätkuvalt oluline tõsta noorte huvi kutsehariduse vastu.

Viiekuuline koolitusprogramm Samsung Digi Pass lähtub Eesti elukestva õppestrateegia 2020 eesmärkidest ja selle ülesehitus toetub Euroopa Komisjoni kirjeldatud digitaalsete kompetentside mudelile. Koolituse käigus omandavad noored digitaalseid ja sotsiaalseid oskusi, samuti tõelise töökogemuse. Noored arendavad meeskondades erialaseid digitaalseid projekte, mille hulgas näiteks keskkond elektroonika jooniste jagamiseks, laopidajate tööd lihtsustav äpp, veebileht noortele kunstnikele oma tööde jagamiseks ning äpp riiete disainimiseks.

Programmi toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, Euroopa Komisjoni esindus Eestis, UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon, Kutsekoda, Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituut ja Eesti Noorteühenduste Liit.

Lisainfo:

22. novembril veetsid Samsung Digi Pass programmi raames 6 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses tarkvaraarendajaks õppivat noort Elisas mentorpäeva. Päeva raames tutvustas Elisa tehnoloogiaüksuse juht ja juhatuse liige Toomas Polli Elisa tehnoloogiaüksuse valdkonda ja tarkvara arenduse valdkonna juht Villu Teearu rääkis noortele, milline näeb välja tarkvaraarendajate argipäev Elisas. Mentorpäeva raames tutvustati noortele Elisas ka millised rollid ja spetsialiseerumised on nende valitud valdkonnas võimalikud ja mis on nende eripärad.

 

Postitused